KALEV İlkokulu

Güçlü Gelenek… Gerçek Eğitim…

Okulu yaşamdan ayrı düşünmek mümkün değil. Çocuk eğitim sürecinde yaşadığı dünyanın gerçeklerinden soyutlanmamalı.

Yeni nesil, “bilen değil öğrenen okul” felsefesiyle özdeğerlendirme yapabilen, yeni deneyimler yoluyla bilgiyi paylaşan ve yeniden üreten bir okul olarak eğitim yolculuğumuza devam ediyoruz.

Değişen, dönüşen dünyada eğitimin de canlı bir sistem olduğu, değişen, dönüşen koşullar karşısında tüm canlı sistemleri gibi yeni özellikler geliştirmesi gerektiği inancıyla her çağda fark yaratabilen, farklı düşünen çocuklar yetiştirebilen bir okulda Eğitime Doğru Yerden Başlayın.

İlkokul Websitesi...
KALEV İlkokulu

KALEV Anaokulu

KALEV Anaokulu

Erken Çocuklukta Oyun Öğrenmenin Temeli…

Erken çocukluk eğitiminin, yaşam boyu devam edecek olan keşfetme sürecinin ilk adımı olmasının yanı sıra, çocukların kişilik yapılarını, yaşama bakışlarını, ileriki dönem ilişkilerini, yaşam mutluluklarını etkileyecek çok önemli bir gelişim süreci olduğunu biliyoruz.

Önceliğimiz çocuklarımıza mutlu ve keyifle gelecekleri bir ortam yaratmak. Deneyimleyecekleri her işte sevinç ve coşku duymaları, hata yapmaktan korkmadan, cesaretle denemeye devam etmeleri için onlara eşlik ediyoruz.

Çocukluğa ve çocuk olmaya saygı duyan eğitim anlayışımızla Eğitime Doğru Yerden Başlayın.

Anaokul Websitesi...

KALEV Ortaokulu

Bugüne hazır… Geleceği şekillendirecek çocuklar….

Eğitim kurumlarının farklılıklarını ortaya çıkaran uygulamaları, yorumları ve yaklaşımları… Farklı olasılıklara kapı açmak istiyorsak bir başka yerden bakmaya gönüllü olmalıyız.

Yeni nesil, “amaçlarını belirleyebilen okul” felsefesiyle, ortaokul içeriklerinin proje tabanlı analizini yaparak, KALEV Hedeflerine uygun oluşturulan eğitim programında çocukların hedeflerini de önemsiyor ve bireysel farklılıkları göz önüne alarak çocuklarla mentörlük ve süpervizyon çalışmaları yapıyoruz.

Okuryazarlık (bilgi ve becerilerini kullanma, analiz etme, mantıksal çıkarımlar yapma ve etkili iletişim kurma yeterlilikleri) kavramını önemseyen, bugün verilen eğitimin niteliğinin 21. yüzyıl ortalarındaki insan yaşamının kalitesini belirleyeceği bilinciyle eğitim programlarını oluşturan bir okulda Eğitime Doğru Yerden Başlayın…

Ortaokul Websitesi...
KALEV Ortaokulu

KALEV Kadikoy Dil Okulu

KALEV Dil Okulu

İletişim Aracı Olarak Yabancı Dil

Öğrencilerimize öncelikle yabancı dilin Türkçe gibi bir iletişim aracı olduğu bilincini aşılıyoruz. Bu bilinci pekiştirmek için öğrencilerimizin sadece öğretmeni dinleyen değil, öğrenme ortamının parçası olan aktif bireyler olmalarını teşvik ediyoruz.

Küçük ve genç yaş gruplarına yabancı dil eğitimi vermek “hizmetlerimizden biri” değil, ana odağımız. Yaş grubuna uygun görsellerle donatılan öğrenme ortamlarımız ve ortak alanlarımızda öğrencilerin kursumuzda yabancı dili günlük yaşamın bir parçası olarak görmelerini sağlıyoruz.

Dil öğretiminde Kadıköy Maarif Geleneği ile Geleceğe…

Dil Okulu Websitesi...